SHBC THAILAND

ข้อดีของซอฟเจล คือ ช่วยให้กำหนดปริมาณยาได้อย่างถูกต้องและยากต่อการบิดแกะ การแกะซอฟเจลจะทำให้เปลือกแคปซูลรั่วหรือเปลี่ยนสี ผู้บริโภคจึงหันมาสนใจผลิตซอฟเจลมากขึ้นเพราะสะดวกต่อการกลืนง่ายและน่ารับประทาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034-450315 , 084-4144322